Takfir del 2 - ISIS och andras ideologi som leder till mord, uppror, blodspillan mm. Vad är dess villkor? Vad sade de tidigare imamerna? mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Takfîr. Att förklara någon vara icke-muslim. Ett mycket allvarligt uttalande som tyvärr uttalas av många okunniga idag, inte minst många ungdomar, som förklarar muslimer vara icke-muslimer utan rätt. Denna ideologi som innehas av Khawaridj och som tillämpas av bland annat ISIS och andra vilseledda grupper idag. Del 2 tar bland annat upp:
  • Vad är villkoren för takfîr?
  • Vad sade de tidigare imamerna i denna fråga? Som Imam Ahmed, Shaykh-ul-islam Ibn Taymiyyah?
  • Vad sade Muhammed bin Abdil Wahhâb i denna fråga? Är det sant att hans ideologi ligger bakom dagens terror?
  • mm.

    Föreläsare är broder ´Abdul Wadud. Examinerad från Islamic University of al-Medinah samt student till de Lärda.