Profeten Adam alayhi salam. Del1.

Föreläsningens Innehåll: 

Profeten Adam, den första människan. Del 1.

Denna serie inleds med ett förord om Profeterna och tron på dessa. Talare är broder Abdul Wadud.