Profeten Adam alayhi salam. Del 2

Föreläsningens Innehåll: 

Profeten Adam, den första människan. Del 2.

Del 2 om profeten Adam, den första människan.

Denna del tar bland annat upp när själarna skapades. Talare är broder Abdul Wadud.