Rapportera föreläsning

Invalid Input
Invalid Input
Fyll i det du vill rapportera
Fyll i siffrorna på bilden
Invalid Input

Belöningen i att minnas Allah, del 2. Att samlas för att minnas Allah.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Hadither som handlar om att minnas Allah, dhikr. En av de bästa former av dyrkan som dessutom är har underlättats för oss att göra.
 
Del 2. Att samlas för att minnas Allah, och vilken belöning det ger. Faran i att samlas utan att nämna Allah. Vad man säger när man lämnar en samling mm.
 
 
 

Skriv ut E-post