Rapportera föreläsning

Invalid Input
Invalid Input
Fyll i det du vill rapportera
Fyll i siffrorna på bilden
Invalid Input

Belöningen i att minnas Allah, del 3. Dygden av att säga lâ ilâha illa Allâh.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Hadither som handlar om att minnas Allah, dhikr. En av de bästa former av dyrkan som dessutom är har underlättats för oss att göra.
 
Del 3. Om Dygden av att säga lâ ilâha illa Allâh. Och vad det betyder. 
 
 

Skriv ut E-post