Efter ramadan

Efter ramadan

Råd och tipps i hur man blir stabil i sin iman och dyrkan efter ramadan.

Råd som vi alltid är i behov att leva upp till.

Vikten av kunskap.

Att hålla fast vid Koranen.

Att kämpa i att göra goda gärningar.

Hur man påverkas av sina vänner.

Faran av att vara för själv.

Vikten av att vara social.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.