Hur ska man behandla kvinnor i islam?

Hur ska man behandla kvinnor i islam?

Kvinnans höga position i islam.

Hur islam förbjuder att kränka kvinnor.

Hur religionen beordrar män att behandla kvinnor väl.

Föreläsare:  Abdullah as-Sueidi.