Glimtar och lärdomar från Följeslagarnas liv. Del 2. Från Seminariet i Kista sommaren 2015

Bismillah. Seminariet om profetens följeslagare [radhiya Allahu ´anhum] hölls sommaren 2015 i Kista Träff med titeln: "Glimtar och lärdomar från profetens följeslagares liv". Ett mycket inspirerande seminarium som tog upp händelser från följeslagarnas liv om bland annat:

  • Deras kärlek för denna vackra religion.
  • Hur de var i sin dyrkan till Allah, och bönen specifikt.
  • Hur de hanterade motgångar
  • Hur de stod upp för och försvarade profetens sunnah [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam].
  • Hur de offrade sina egendomar och liv för Islam.
  • Deras mod.
  • Deras generositet. mm.

    Händelser och berättelser som är väldigt inspirerande för alla muslimer. Föreläsare är Abdul Wadud, Abdullah Abû Dâwûd, Imran Sheikh och Musa Assal.