100 sätt att komma nära Allah. Del 1. Intro Olika hjärtan

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
100 sätt att komma nära Allah. Från Imam Ibn-ul-Qayyims bok Madâridj as-sâlikîn.
Denna del är en introduktion till boken och författaren. Vem var Imam Ibn-ul-Qayyim? Den tar även upp vilka olika typer av hjärtan som finns.