Om Prövningar och Svårigheter. Del 3

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Denna serie i 4 delar handlar om Prövningar och Svårigheter som drabbar oss, al-fitnah. Den lär oss bl.a:
  • Vad som händer i det vardagliga livet
  • Vad som händer i de muslimska länderna
  • Varför vi drabbas av det som vi drabbas av.