Förklaring på surah al-Hudjurât. Del 4. Rasism, de troendes egenskaper mm.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.  I denna föreläsning går vi igenom den fjärde delen av förklaringen på Surah al-Hudjurât. Del 4 handlar om människans ursprung, vad islam säger om rasism vad som ger människan sann status, om släktband, vad som stärker ens tro mm. 
 
Föreläsare är vår broder Abdul Wadûd.