DEN MUSLIMSKA KVINNAN DEL 1

Den muslimska kvinnan del 1

En ny serie där vi läser kvinnorelaterade frågor från de lärdas böcker.

I denna första del tar vi upp frågor relaterade till att söka kunskap, renlighet och bön m.m.

Denna serie påbörjades vintern 2016.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.