DEN MUSLIMSKA KVINNAN DEL 2

Bismillah!

Den muslimska kvinnan del 2

En ny serie där vi läser kvinnorelaterade frågor från de lärdas böcker.

I denna första del tar vi upp frågor relaterade till kvinnans menstruation.

Denna serie påbörjades vintern 2016.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.