Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del 1

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim bör känna till.

Denna föreläsning handlar om:

    Vad är fiqh?

    Vad är domen för att studera fiqh?

    Hur ska man studera fiqh?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.