Principer och grunder inom fiqh och hadith - Del2

Bismillah

I denna serie tar vi kortfattat upp viktiga grunder, principer och termer som varje muslim borde känna till.

Denna föreläsning handlar om:

De fem  islamiska bestämmelser som saker och ting faller in under.

På Arabiska kallas de för al Ahkam al taklifiyah, och de är fem i antal.

Wadjib, sunnah, mubah, haram och makruh.

I denna föreläsning nämner vi dess definition och konsekvenserna av dem.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.