DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 7

DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 7

Biografi av Imam Ahmed ibn Hanbal.

Hans liv och uppoffringar i studier och undervisning samt tålamod i kampen för att sprida sanningen.

Vad de lärda sagt om honom.

Föreläsare: . Abdullah Abû Dâwûd. Doktorerar i islamiska studier vid det Islamiska Universitet i Medinah.