DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 8

DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 8

Imam Ahmed ibn Hanbals troslära.

Hans metodik i att utgå från koranen och sunnah på salafs förståelse.

Vad trodde han om Allahs namn och egenskaper?

Hur han kämpade mot al-Jahmiyah.

Hur han förhöll sig i frågor om Iman, nästa liv och sahaba samt andra frågor.

Hur han varnade för bid’a och att följa de lärda blint.

Föreläsare:. Abdullah Abû Dâwûd.Doktorerar i islamiska studier vid det Islamiska Universitet i Medinah.