DOMEDAGENS TECKEN DEL 3

Bismillah!

Denna föreläsning handlar om:

Domedagens tecken del 3

Denna del handlar om (fittnah) alla de prövningar som drabbar muslimerna i den sista tiden.

Hur kan man skonas från dessa prövningar?

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.