Bulugh ul Maram - bönens villkor Del 12

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönetider, adhan, bönens villkor, sutrah, moskéer och inlevelse i bönen.  

I denna föreläsning talar vi om:

Bestämmelser kring avsikt (niyah).

Kapitlet om moskéer.

Uppmuntran att bygga moskéer.

Att underhålla moskéer med att rengöra dem och parfymera dem.

Förbudet att begrava någon i moskén eller att bygga en grav över moskén.

Får icke muslimer gå in i moskén?

Får man läsa poesi i moskén?

 

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte