POESI OM NÄSTA LIV

Poesi om domedagen, helvetet och paradiset.

Den arabiska titeln på denna poesi är:

قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور

Qiladatul adurr al manthur fi dhikr al ba’th wa anushur.

Författaren är den lärde Abdul Aziz Al-Dirini (688.h.)