A’yniyat Tibrizi

A’yniyat Tibrizi

عينية التبريزي في الوعظ والسنة

Vacker poesi med påminnelser för de troende.

Författaren är, Jamaludeen Abdul Qaher Atibrizi Ashafi’i (740.h)