NOONIYAT BESKRIVNINGEN AV PARADISET

NOONIYAT BESKRIVNINGEN AV PARADISET

Detta är en del av ibn Qayums kända Nooniyat där han beskriver paradiset.

Varje poesi mening slutar med bokstaven non ” ن ” varav namnet ” Nooniyat”