Al Qawl al Mufid - Del 18

Bismillah!

Al Qawl al mufid fi adillatul tawhed

En väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är
Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)

Denna föreläsning handlar om:

Att göra eder.

Olika former av slakt.

Svarta stenen kan varken gynna eller skada.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.