Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 1

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsning talar vi om:

Bönens höga position i islam.

Vikten av att be som profeten -Salalahu aleyhi wa salam.

Hadithen om mannen som bad slarvigt, nr 279-284

Några av bönens pelare.

Vi talar om woduh och att stå vänd mot qibla.

Takbir ul ihram, hur ska den sägas?

Vikten av att ha lugn i alla bönens moment.

Samt andra frågor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte