Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 4. Om Bönen forts

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Den fjärde delen handlar bl.a. om:

  • Att säga âmîn.
  • Vad man ska läsa i bönen.
  • Om rukû' och vad man säger där, mm.