Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 11. Witr och Sunnah böner

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Del 11 handlar om Witr bönen och andra frivilliga sunnah böner.