Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed. Del 6. Medlingen. Dadjâl. Jesus. Bönen.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Detta är del 6 av boken Usul-us-Sunnah av Imam Ahmed bin Hanbal. Denna del handlar om Imân, tro, och några av de saker vi tror på som:
* Medlingen på Domedagen. Dess olika former. Vad är korrekt medling? Änglarnas medling. Profetens medling. mm.
* Den falske Messias, Antikrist, ad-Dadjâl. Innan Domedagen kommer han att komma och sätta människor på prövning.
* Jesus - Messias - återkomst till jorden. 
* Denna del tar även upp hur viktig bönen är samt faran i att lämna bönen. Vad har Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sagt om det?
* mm.

Du kan ladda ner den översatta texten med studiehäftet här:

 Ladda ner boken Usul-us-Sunnah studiehäftet