Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 28. Vad som leder till brödraskap och kärlek mellan varandra..

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Del 28. Hadith nr 36 som bland annat tar upp:
  • Hur viktigt det är att hjälpa och underlätta för andra.
  • En muslim gynnar andra.
  • Belöningen i detta och nästa liv för att hjälpa andra.
  • Att dölja andras briser.
  • Belöningen för att studera Islam och lära sig religionen.
  • mm.