Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 27. Brödraskap. Vad som stärker det och försvagar det.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
Del 27. Hadith nr 35 som handlar om brödraskap. Vad som stärker det och vad som försvagar det. Ett mycket viktigt ämne då sammanhållning och brödraskap är ett av de mål som Islam kallar till. Föreläsare är broder Abdul Wadud.
 
Denna del fattades i serien och är en komplettering till den.