Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 2.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 2 tar upp hadithen som är känd som hadtih Djibril som bland annat handlar om:
- Vad är Islam?
- Vad är Imân och dess pelare?
- Vad är Ihsân?
- Tecken på Domedagen mm.