Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 5. Om ödet och fostret.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 5 handlar om hadith nr 4 från ´Abdullah ibn Mas´ûd som tar upp:
 
  • Hur fostret skapas i magen.
  • Ödet
  • Hur vissa ändras i slutet av livet.