Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 6. Hadith 5. Om nyinförda saker i religionen.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 6 handlar om något som profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) ofta varnade för: Nyinförda saker i religionen - bid´ah:
 
  • Dess faror för individen i detta och nästa liv
  • Hur de skadar Islam
  • Finns det någon god bid´ah?
  • Ska man varna för dem?
  • Vilka är villkoren för att en handling skall vara en god handling och accepteras? mm