100 sätt att komma nära Allah. Del 1. Intro Olika hjärtan

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

100 sätt att komma nära Allah.

Från Imam Ibn-ul-Qayyims bok Madâridj as-sâlikîn.

Denna del är en introduktion till boken och författaren.

Vem var Imam Ibn-ul-Qayyim?

Den tar även upp vilka olika typer av hjärtan som finns.

100 sätt att komma nära Allah.

Del 1.

Intro/ Olika hjärtan

Kategorier