100 sätt att komma nära Allah. Del 6. Tillit till Allah

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

100 sätt att komma nära Allah.

Från Imam Ibn-ul-Qayyims bok Madâridj as-sâlikîn.

Denna del, del 6 handlar om tillit till Allah samtidigt som man gör tillåtna handlingar.

Från Sommaren 2012.

100 sätt att komma nära Allah.

Del 6.

Tillit till Allah.

Kategorier