3/5 Kvinnans Bön

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna serie tar kortfattat upp om lagar, regler och bestämmelser som är speciella för den muslimska kvinnan i Islam.

Tredje föreläsningen handlar om bönen.

3/5 Kvinnans Bön

Kategorier