99 Hadither - utvalda av imam as-Sa´dî. Del 26 SISSTA DELEN

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

99 Hadither.

Utvalda av imam as-Sa´dî [rahimahullah].

Denna bok tar upp 99 hadither som författaren valde ut och förklarade på ett sätt som är både allomfattande och lätt för studenten att ta till sig.

Vi går här igenom bokens sista haditer från hadith 92 till 99 som tar upp ämnen som , när får man baktala?

mannens försörjningsplikt, faran av att slösa, den troendes påskyndade belöning i detta liv , vikten av att göra ens föräldrar nöjda, de tre saker en muslim inte får ha i hjärtat, bra människor är svåra att hitta samt dygden av att hålla fast vid sunnah innan domedagen.

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd som har en examen i hadith vetenskap och rekommendationer av de lärda.

99 utvalda hadither.

Imam as-Sa´di.

Del26

Kategorier