Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 4. Om Bönen forts

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Den fjärde delen handlar bl.

a.

om:Att säga âmîn.

Vad man ska läsa i bönen.

Om rukû' och vad man säger där,mm.

Adâb-ul-mashyi ila-salah.

Del 4.

Om Bönen forts

Kategorier