Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 7. Om Bönen forts.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Del7:Fortsättning påvad man säger i tashahhud.

Att man söker skydd från 4 saker, och vad det betyder.

När man gör taslim (säger as salamu alaykum.

.

.

när man avslutar bönen).

Vad mansäger efter man är klar med bönen.

Dhikr.

mm.

Adâb-ul-mashyi ila-salah.

Del 7.

Om Bönen forts.

Kategorier