Al Qawl al Mufid - Del 21

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Al Qawl al mufid fi adillatul tawhedEn väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)Denna föreläsning handlar om:Endast Allah har kunskapen om det fördolda.

Obligationen av att sätta sin tillit till Allah.

Vad är den sanna innebörden av Tawakull?

Belöningen av att förlita sig på Allah.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier