al-Uluw (Allahs höghet över skapelsen) - Del 5

En föreläsning av Imran Sheikh

Bismillah.

Detta är del 5 i serien om Allahs höghet över skapelsen. Serien är baserad på imam adh-Dhahabis (rahimahullah) bok al-Uluw.

Kategorier