Allahs Namn och Egenskaper del 15. Från sommaren 2014 [del 6]. al-Azîz al-Djabbâr

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie inleddes under sommaren 2012.

I år (2014) fortsätter vår broder Abû Dâwûd denna vackra serie om Allahs Namn och Egenskaper.

Alla muslimer är i behov av denna kunskap och vi hoppas att våra bröder och systrar drar nytta av dessa lektioner.

Denna del tar bland annat upp Namnen: al-Azîzal-Djabbâral-Qâhiral-Qahhâr med flera.

Allahs Namn och Egenskaper del 15 sommaren 2014 al-Aziz.
 

Kategorier