Allahs Namn och Egenskaper del 8

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En Serie om Allahs Namn och Egenskaper som gör att vi lär oss mer om vår Skapare och som är den viktigaste kunskapen.

Detta är den 8 delen i denna serie och den femte delen som tar upp Allahs Namn och EgenskaperAllahs Namn och Egenskaper del 8

Kategorier