Tawassul (medel för att komma närmare Allah) - Del 4

En föreläsning av Imran Sheikh

Detta är del 4 och är den sista föreläsningen i den intressanta och viktiga serien om vad islam säger om olika typer av medel för att komma närmare Allah (Tawassul).

Serien är baserad på shaykh al-Albanis (rahimahullah) bok om at-Tawassul.

Kategorier