Att älska Profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam)

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Föreläsningen handlar om kärleken till Allahs sändebud - salla Allahu ´alayhi wa sallam, det bästa sändebudet och den bästa människa som levt.

Att älska Profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam)

Kategorier