A’yniyat Tibrizi

A’yniyat Tibriziعينية التبريزي في الوعظ والسنةVacker poesi med påminnelser för de troende.

Författaren är, Jamaludeen Abdul Qaher Atibrizi Ashafi’i (740.

h)

Kategorier