Biografi av Shaykh Muhammed ibn Abdilwahhab

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah!

Har du hört talas om ordet "wahhabism"?

Det är ett ord som tillskrivs en lärd man som hette Shaykh Muhammad ibn Abdilwahhab.

Men vem var egentligen denne lärda man och varför är han så kontroversiell?

Det är vad denna föreläsning försöker besvara.
 

Kategorier