Brödraskap i Islam. Del 1. Vad grundas detta brödraskap på?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En serie om vikten av brödraskap i Islam och vad vi alla kan göra för att bevara det och stärka det.

Del 1 tar bland annat upp vad detta broderskap måste grundas på.

Föreläsare är broder Abdullah Abu Dawud.

Brödraskap del 1.

Kategorier