Brödraskap i Islam. Del 3. Att vara generös mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En serie om vikten av brödraskap i Islam och vad vi alla kan göra för att bevara det och stärka det.

Del 3 är den sista delen som handlar om brödraskap.

Denna del tar bland annat upp att vara generös.

Föreläsare är broder Abdullah Abu Dawud.

Examinerad från det Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Brödraskap del 3.

Kategorier