Bulugh ul Maram - Bönens beskrivning Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Genomgång av hadither i fiqh från bokenBulugh al Maramsom är skriven av:al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalanisom dog 852 hidjriFörfattaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither ärca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsningtalar vi om:Bönens höga position i islam.

Vikten av att be som profeten -Salalahu aleyhi wa salam.

Hadithen om mannen som bad slarvigt, nr 279-284Några av bönens pelare.

Vi talar om woduh och att stå vänd mot qibla.

Takbir ul ihram, hur ska den sägas?

Vikten av att ha lugn i alla bönens moment.

Samt andra frågor.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Studiehäfte

Kategorier