Bulugh ul Maram - bönens villkor Del 12

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maramsom är skriven av:al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjriFörfattaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönetider, adhan, bönens villkor, sutrah, moskéer och inlevelse i bönen.

I denna föreläsningtalar vi om:Bestämmelser kring avsikt (niyah).

Kapitlet om moskéer.

Uppmuntran att bygga moskéer.

Att underhålla moskéer med att rengöra dem och parfymera dem.

Förbudet att begrava någon i moskén eller att bygga en grav över moskén.

Får icke muslimer gå in i moskén?

Får man läsa poesi i moskén?

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Studiehäfte

Kategorier